Diensten

Interim Management
Het aanstellen van een interim manager kan meerdere redenen hebben, bijvoorbeeld het vertrek van de huidige manager waarbij vervanging enige tijd op zich laat wachten. Ook valt te denken aan langdurige arbeidsongeschiktheid. Het uitvoeren van ingrijpende veranderingen behoort vaker tot het takenpakket van een interim manager.

Waarom Interim?

Opgedane ervaring bij meerdere bedrijven zorgt ervoor dat de interim manager kan adviseren ten aanzien van organisatie- en structuurveranderingen binnen uw bedrijf, evenals een benchmark kan geven van uw organisatie binnen uw branche. Bij ingrijpende (her)inrichting van een afdeling zal de interim manager de belangen van uw organisatie nimmer uit het oog verliezen. Hij brengt een frisse blik van buiten uw organisatie mee en heeft ervaring vanuit de branche. De Graaf Credit Management Services zorgt voor een juiste invulling van uw wensen en behoeften, waarbij u kunt rekenen op doortastendheid, innovatieve conceptoplossingen en maatwerk advisering.


Verandermanagement
Door in- en externe factoren worden bedrijven tegenwoordig gedwongen om hun organisatie aan te passen. De recente laagconjunctuur heeft geleid tot reorganisaties, overnames en fusies. Dit met als doelstelling het aanpassingsvermogen van de organisatie te verhogen in een veranderende marktomgeving. Verandermanagement is tegenwoordig een vereiste van elke manager geworden, maar wordt niet vergemakkelijkt bij locatie-, omgeving- en cultuurverschillen. De Graaf Credit Management Services biedt organisaties ondersteuning en advies bij dergelijke verandertrajecten.


Personal Coaching
Personal coaching motiveert mensen om verder te komen in het leven. Soms beginnen de signalen tijdens het werk of thuis en heeft iemand ondersteuning nodig voor een korte of langere periode. De coach werkt op basis van vertrouwen en vanuit een gezonde dosis levenservaring en persoonlijke intuïtie. De coach gebruikt hiervoor instrumenten als individuele gesprekken, cognitieve gedragstechnieken en het overbrengen van communicatieve vaardigheden.